pondělí 30. dubna 2012

Všechny zdravím
protože práce začíná narůstat, dnes jen velice stručně.

Kuřátkům je měsíc a mají kolem půl kila, zobají pšenici s minerálkou a protože je hodně teplo, mají i velkou spotřebu vody-kolem 10 litrů na den. Venku sbírají brouky a trávu a celý sden se poflakují po zahradě nejen naší. Tímto se sousedům omlouvámale pravidlo, že za plotem je tráva zelenější, platí i pro kuřata


 Za tím plotem je to lepší!!


Dobrá kopřiva, ještě že to ovce nežerou

A ještě posílám zdravici od naší elity:


 máme se rádi....Ferda po ostříhání


Pro dnešek se s Vámi loučím a utíkám pracovat.       

Přeji krásné slunečné dny, Lída z H.Z.   

Přidávám dodatek: včera jsem kuřata zkušebně vážila, mají v 6-ti týdnech 65-90 dkg, ztráty na životech zatím byly minimální, všechna kuřátka se mají k světu, pobíhají po zahradě  a lumpačí. Nevím, čím to je, asi plemenem, ale letošní kuřata mají ve většině případů žluté nohy. Co to znamená pro spotřebitele? Takové kuře má žlutější kůži a vypadá víc chutně. I když rychle rostou, všechna kuřata mají zdravé nohy a běhají jako fík.                                                                       

středa 25. dubna 2012

Shromáždění padlých andělů

Shromáždění skončilo. Démoni odešli nedočkavě plnit své úkoly – působit, aby se křesťané všude na světě předháněli v budování organizací a programů. A tak neměli čas na Boha, rodinu, zkrátka na nic... Shromáždění padlých andělů Satan svolal světové shromáždění padlých andělů. V zahajovacím projevu ke svým zlomocným pomocníkům pronesl: "Nemůžeme jim vzít Bibli a bránit v poznáváni pravdy. Nemůžeme je odloučit od biblických hodnot, ale musíme udělat něco jiného. Musíme jim zabránit, aby vytvářeli důvěrný vztah s Kristem. Když s ním navážou spojení, naše moc nad nimi je zlomena. Proto jim nebraňme v chození do kostela, neberme jim konzervativní životní styl. Ale zaměřme se na jejich čas, aby nemohli prožívat intenzivní blízkost a spojení v Kristu, zejména aby s ním v žádném případě nenavázali osobní vztah. Svého cíle dosáhneme nejlépe tím, že jim budeme překážet při jejich snaze být s jejich Zachráncem o samotě. Musíme být po celý den v jejich přítomnosti, abychom jim znemožnili tak důležité spojení.“
"Jak to máme udělat?" volali démoni. "Zaměstnávejte je malichernostmi života a používejte bezpočet efektních triků, abyste zabavili jejich mysl," odpověděl. "Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, půjčovat, půjčovat. Zaplavte jim schránky reklamní poštou, letáky, objednávkovými katalogy a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě peníze vždy na prvním místě. Přesvědčete ženy, aby neměly děti, aby chodily do zaměstnání, aby kariéra byla důležitější než rodina. Ať manželé pracují šest nebo sedm dnů v týdnu, deset až dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj životní styl. Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. Domov už nebude poskytovat rodině azyl před tlaky každodenních starostí. Drážděte jejich smysly, aby nemohly naslouchat tichému hlasu a rozjímat nad Božím slovem. Naučí se mít stále puštěné rádio, budou poslouchat naši hudbu, kdykoliv řídí své automobily. Přesvědčete lidi, že mají mít stále zapnutou televizi, video, CD nebo počítač. Ať ve všech obchodech a restauracích hraje hlasitá hudba. Tohle všechno přehluší jejich mysl, nebudou schopni naslouchat jeden druhému a rozbije to jejich jednotu s Kristem. Nezapomeňte zaplnit jejich noční stolky časopisy a novinami. Bombardujte jejich mozky zprávami celých 24 hodin. Postarejte se o jejích víkendy. Ať se do zaměstnání vracejí vyčerpaní, neztišení a nepřipravení na následující týden. Nedovolte jim vyjít si do přírody a přemýšlet o Božích zázracích. Dejte jim chléb a hry, ať se vybouří během sportovních událostí a na koncertech. Připravte jim pastvu pro oči. Ať je baví filmy, drážděte jejich smyslnost. Nezapomeňte na billboardy u silnic. Ani na dovolené je nenechejte na pokoji. Pošlete je na exotická místa, do zábavních parků... Jen ať se baví, tak jak se baví svět.
A když se sejdou k duchovnímu společenství, přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim na nervy a hlavně, nedovolte jím čerpat sílu z Božího slova a svátostí. Dovolte jim být součástí různých programů. Čím více tím lépe. Přeplňte jejích životy nepřeberným množstvím dobrých důvodů nemít čas na modlitbu, ani příležitost hledat moc Boží. Brzy budou pracovat z vlastních sil.
Shromáždění skončilo. Démoni odešli nedočkavě plnit své úkoly – působit, aby se křesťané všude na světě předháněli v budování organizací a programů. A tak neměli čas na Boha, rodinu, zkrátka na nic. Aby pobíhali z práce do práce, sem a tam. Byl ďáblův plán úspěšný? Posuďte sami.Všem našim příznivcům:

se zeleninou to sice nemá moc společného, ale myslím, že když se nad tímto článkem zamyslíme, leccos nám bude připadat tak známé, a nejen křesťanům...

neděle 22. dubna 2012

Omlouvám se všem, kdo čekáte na nové zprávy. Teď se na nás jaro přiřítilo a my jsme seli, sázeli o sto šest.
V lese nám pomocníci okopali stromky, vyčistili sad od staré trávy, převázali stromky.
Minulý týden jsme doseli mrkev, červnou řepu, hrášek a dostali jsme za odmměnu pořádný zalívák. Tento pátek jsme sázeli kedlubny, saláty a zelí a opět nám krásně zapršelo. Děkujeme Bože!!
Zemědělci víc než kdo jiný musí respektovat přírodu a jejího Stvořitele a být vděční za každý zdar, snad tímto nikoho nepohorším.

Ale abychom věděli, že si také musíme vše náležitě zasloužit, zajíci nám začali spásat nově vysazené jahody. Abychm jim to překazili, zakryli jsme je bílou textilií.
Brzy už se budeme po poli prohánět s plečkami,protože teplejší počasí probírá plevel, který se snaží mít náskok.

Ze sklepa prodáváme už jen brambory, a pomalu se loučíme s jehňaty, které si berou lidé na zahrady jako živé sekačky.

Děkuji za přízeň čtenářů, obrázky příště, kdybych nebyla sklerotik a nezapomínala neustále foťák.

Přeji krásné jarní a slunečné dny :)

pondělí 9. dubna 2012

Velikonoční překvapení

Všechny moc zdravím!
Dnes nám příroda opět ukázala, kdo na téhle planetě vládne. Po předchozích teplých dnech se opět na chvíli vrátila zima. Dnešní ráno bylo jasné, jako malované, ale mrazivé.

Stromy začaly v předchozích teplých dnech rašit

Také jsme tento týden sázeli jahody, které se dnes zahalily do sněhové pěřiny
 A takhle vypadaly zaseté záhony Když už moc nepršelo, alespoň nám nasněžilo. Každá vláha dobrá. Teď už chybí jen to sluníčko a teplo, ale určitě se brzy dočkáme.

Ještě bych chtěla umístit pár fotek z exkurze KPZ-tato zkratka už mi v hlavě zdomácněla, snad se to nikoho nedotýká ve špatném smyslu. Takže obrázky:Bylo mi potěšením se s Vámi, kteří jste se exkurze u nás zúčastnili, potkat.

Snad jsou tyto informace pro Vás srozumitelné. Když budete chtít něco sdělit, neváhejte použít ikonu komentář, a také něco přidat. Budu ráda za každý postřeh, poznámku...